SÖZLÜ SUNUM KURALLARI

1.Sunumlar özette belirtilen sorumlu yazar tarafından yapılacaktır.
2.Sunumu yapılmayan çalışmalar sempozyum bildiri kitabı yer almayacaktır.
3.Araştırmacılara 10 dk sunum ve 5 dk tartışma olmak üzere toplam 15 dk süre verilecektir.
4.Sunumlarda hızlı bir şekilde amaç, materyal ve yöntemden söz edildikten sonra sunumun
    önemli bir kısmında bulgular, sonuç ve tartışmadan söz edilmelidir.
5.Sunumlar sempozyum program akışına uygun olarak yapılacaktır.
6.Sunum dosyaları tercihen “.ppt veya .pptx” formatında hazırlanacak ve dijital kopyası oturum
    başlangıç saatinden en az 20 dakika önce salonlarda görevli ilgili kişilere teslim edilmeli ve
    çalıştığı kontrol edilmelidir.
7.Her katılımcı en fazla iki sunum yapabilir