Değerli Katılımcılar;

Sinop Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi öncülüğünde 15-17 Ekim 2020 tarihleri arasında Uluslararası Aile Sempozyumu düzenlenecektir. Aile, bireyin beslenme, barınma, ait olma ve değer görme gibi maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılayarak onu toplumsal bir varlık haline dönüştüren en kadim sosyal kurumdur. Bu özelliğiyle toplumun en küçük yapıtaşı ismini alan aile kurumu, teknolojik, ekonomik ve kültürel alanlarda ortaya çıkan gelişmelerden doğrudan etkilenmektedir. Söz konusu etkileşimin aile kurumuna tesiri hem tehdit hem de fırsatlar içerebilmektedir. Ailenin bekası toplumun ve dolayısıyla insanlığın bekası anlamına geldiğinden insanın kendi varlığını tehdit eden sorunlarıyla baş edebilmesi ve fırsatları değerlendirebilmesi mevcut durumla yüzleşmesi halinde mümkün olabilir. Bu süreçte bilim dünyasının yapabileceği en önemli şey sağlam, güvenilir ve özgün araştırmalar ortaya koymak suretiyle ailenin niteliğine ve devamlılığına katkı sunabilmektir.

Bu bağlamda sizleri “Aile Kurumunun Bekasına Yönelik Çağdaş Fırsatlar/Tehditler” temasıyla düzenlenecek olan uluslararası sempozyuma davet ediyoruz. Sempozyumun amacı; aile kurumunu etkileyen çağdaş unsurları akademik bir bakış açısıyla tahlil etmek ve mevcut sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmektir. Sempozyuma, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve konuya ilgi duyanlar davetlidir. Sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Prof. Dr. Nihat DALGIN
Rektör