POSTER HAZIRLAMA KURALLARI

  -  Poster boyutu 70 cm x 100 cm olmalıdır.
  -  Kâğıdın üst, alt, sol ve sağ kenarından 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.
  -  Posterin sol üst köşesine Kongrenin adı ve logosu, sağ üst köşeye ise poster sunanın
    üniversitesinin adı ve logosu konulması tavsiye edilmektedir.
  -  Poster Adı 48 punto Arial Karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılacaktır
    (poster adının iki satırı geçmemesine özen gösteriniz).
  -  Yazar Ad(lar)ı 36 punto Arial Karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılmalıdır.
  -  Yazar adres(ler)i 36 punto Arial Karakterinde yazılmalıdır.
  -  Metin başlıkları 24 punto Arial Karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılacaktır.
  -  Metin 24 punto Arial Karakterinde yazılacaktır.