SEMPOZYUM TAKVİMİ

Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih 15 Haziran 2020
Kabul Edilen Özet Bildirilerin İlanı 22 Haziran 2020
Tam Metin Gönderilmesi İçin Son Tarihi 31 Ağustos 2020
Sempozyum Tarihi 15-17 Ekim 2020
Bildiri Kitabının Basımı ve Katılımcılara Gönderilmesi Aralık 2020