Not 1: Sempozyum doçentlik başvuru kriterleri ile akademik teşvik kriterlerini karşılayacak şekilde düzenlenmektedir.

Not 2: Bilimsel ön değerlendirme sürecinden geçirilerek kabul edilip sunulan bildirilerin tam metinleri 2020 yılı içerisinde sempozyum kitabında yayımlanacaktır.

Not 3: Sempozyum için hiç bir katılım ücreti alınmamaktadır. Bildirileri kabul edilen araştırmacıların ulaşım ve konaklama ücretleri kendilerine aittir.