SEMPOZYUM TAKVİMİ

Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih 15 Haziran 2020
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı 22 Haziran 2020
Tam Metin Gönderilmesi İçin Son Tarihi 17 Ağustos 2020
Sempozyum Tarihi 15-17 Ekim 2020
Bildiri Kitabının Basımı ve Katılımcılara Gönderilmesi Aralık 2020