Yapısal Eşitlik Modeli Çalıştayı

Düzenlenecek olan aile sempozyumu çerçevesinde sosyal bilim saha uygulayıcıları için yarım gün Yapısal Eşitlik Modeli (YEM, Structural Equation Model, SEM) Çalıştayı düzenlenecektir. Çalıştay çerçevesinde bildiri sunan katılımcılarımızla öncelikle eğitim, akabinde gerçek bir araştırma modeli üzerinde online anket eğitimi, anket sonuçlarının anında değerlendirileceği IBM SPSS ve AMOS uygulaması kullanılarak uygulama yapılacaktır.